Izjava o Privatnosti

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca internet stranice suncanakolica.eu odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice suncanakolica.eu. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Sunčana Kolica. 

ILU j.d.o.o. kao pružatelj usluga internetske stranice suncanakolica.eu pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade ILU j.d.o.o. Split ul. Domaldova 3 (u daljnjem tekstu Sunčana Kolica) obrađuje osobne podatke. 

Upućuju se Kupci internet stranice Sunčana Kolica (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama Sunčana Kolica (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke ILU j.d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. 

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu [email protected]  

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici suncanakolica.eu od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Sunčana Kolica, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.  

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Sunčana Kolica putem Internet stranice suncanakolica.eu?  

Prilikom registracije osobe za Kupca suncanakolica.eu internet stranice, ILU j.d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.   

Nakon što se osoba registrira za Kupca, ima mogućnost pristupiti Programu vjernosti koji se nalazi unutar profila Kupca. Pristup u Program vjernosti ni na koji način nije obvezujući. ILU j.d.o.o. će kod prijave zatražiti od Kupca određene osobne podatke: Ime i prezime, adresu, grad i poštanski broj, broj telefona (opcionalno), broj mobitela, datum rođenja i spol. Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.  

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama suncanakolica.eu internet stranice, ILU j.d.o.o. će od  budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.   

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.  

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na internet stranicu suncanakolica.eu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. 

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i suncanakolica.eu stranicama koje su vam prikazane. Sunčana Kolica preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun internet stranice Sunčana Kolica. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou). 

U koju svrhu Sunčana Kolica prikuplja i obrađuje osobne podatke? 

Sunčana Kolica prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice suncanakolica.eu u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici Sunčana Kolica, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca. Sunčana Kolica prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupaca prijavljenih u Program vjernosti u svrhu izrade personaliziranog sadržaja kroz automatizirane procese za obradu podataka. 

Sunčana Kolica prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga. 

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Sunčana Kolica internetsku stranicu. Niti jedan dio internetske stranice Sunčana Kolica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina. 

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici Sunčana Kolica, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca. Kupac koji se prijavljuje za Program vjernosti, unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) na gumb Prijavi se, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. 

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici Sunčana Kolica te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected]

S kojim primateljima Sunčana Kolica dijeli osobne podatke? 

Sunčana Kolica neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. 

Sunčana Kolica će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:  

1. Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.  

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Sunčana Kolica u trenutku plaćanja na internet stranici suncanakolica.eu, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem PAYPAL. , pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera Sunčana Kolica i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod PAYPAL, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.   

Sunčana Kolica ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane PAYPAL na internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. Osobni podaci pohranjeni kod PAYPAL brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen. 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni 

Sunčana Kolica pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca internet stranice suncanakolica.eu na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Sunčana Kolica pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija. 

Pristup i ispravak osobnim podacima  

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s Sunčana Kolica. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Sunčana Kolica cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: [email protected]

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected]  i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Sunčana Kolica putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu. 

Pravo na prigovor 

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka. 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka  

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Sunčana Kolica odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka Sunčana Kolica uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Sunčana Kolica provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s internet stranice Sunčana Kolica te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Sunčana Kolica se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka. 

Izmjena Izjave o privatnosti 

Ovu Izjavu o privatnosti, Sunčana Kolica može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Sunčana Kolica internet stranici. Zato Sunčana Kolica poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi internetsku stranicu suncanakolica.eu. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici suncanakolica.eu. Nastavak uporabe internetske stranice Sunčana Kolica od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti. 

Pravila o postupanju s „kolačićima“  

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na Sunčana Kolica internet stranici na razne načine npr. kako bi internet stranica Sunčana Kolica funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe. 

Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje. 

Kolačići se mogu klasificirati kao: 

Privremeni kolačići (Session cookies)  – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) –  Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Sunčana Kolica koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete suncanakolica.eu. 

Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).

Ovi kolačići nisu postavljeni od strane Sunčana Kolica , te najčešće služe kao pomoć  pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe. 

Koje su Vam opcije dostupne?  

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate. 

 Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na suncanakolica.eu internet stranici.  

0
    0
    Vaša Košarica
    Vaša košarica je prazna